Tuesday, January 24, 2017

Instiz: Tại sao diễn viên cần phải diễn giỏi


Phản hồi bài viết: +3


====

- Ôi thần linh ơi  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Uầy... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ tđn cứ thấy cute cute..
-  ㅋㅋ Tài thật. Họ diễn hay ghê (y)

-  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Đáng yêu tệ  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋ  thế mà mấy ông bà diễn như thật ㅋㅋㅋㅋ

- Hul hóa ra họ quay Alice như thế hả ㅋㅋㅋ

- Phải là em chắc em cười tụt quần  ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Hình cuối ㅋㅋㅋ xem bao nhiêu lần vẫn cười đtcn ㅋㅋㅋ


=
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment