Monday, January 2, 2017

[Instiz] Sự khác biệt khi đàn ông con trai chụp ảnh với nhau và khi họ chụp ảnh với con gái
ㅋㅋㅋ

Phản hồi bài viết +4

- ㅋㅋㅋㅋㅋ Điên dồi

- Cả hai đều đáng yêu nhé ㅠㅠ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Gong-Dong-Jae moe vừa thôii ㅠㅠ

- Ciu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Sao Yook Sungjae trông tươi như hoa cứt lợn thế ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Dong-Dong-Jae chu choe quá

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ đáng yêu ghê

- Muốn quần áo của Gong Yoo ghê

- Bờ vai của Gong Yoo kìa... o<-<
- Khi đàn ông con trai chụp ảnh với nhau thì ai cũng muốn mình trông đẹp trai nên là họ phải kiểm soát biểu cảm của mình. Nhưng khi chụp với gái thì họ kiểu "hehe"
-----
Credit: https://goo.gl/iQ6IjQ

No comments:

Post a Comment