Thursday, January 5, 2017

[Instiz] Nhân vật này giống Gong Yoo thật đấy
Đồng ý không?

Phản hồi bài viết: +4


- Kiểu tóc giống y xì đúc ㅋㅋㅋㅋㅋ

- !?!?!??!??!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Giống nhau thật đấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Cứ tưởng cái này sẽ xuất hiện cơ


- Giời ơi từ giờ mỗi lần xem Goblin em sẽ nhớ đến cái này, phải làm sao đây!!! Thớt ơi là thớt!!!

- Làm mị nhớ đến cái này nè ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Bạn tui bảo anh ấy trông giống chú Kim Jingook, giờ mỗi lần nhìn thấy ảnh là trong đầu tui lại xuất hiện hình bóng chú Kim Jingookㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
 
( Hình tham khảo)

- Ôi.... Sao...em lại bị thớt thuyết phục nhỉ....

- Gong Yoo: Uầy~ Đây là lần đầu tiên tôi nghe được chuyện này đấy. Thật đó! Thậtttttt sự là lần đầu tiên luônnnn!

- Ôi không ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-----
Credit: https://goo.gl/jqKzya

No comments:

Post a Comment