Wednesday, January 11, 2017

Instiz: Kiểu make up này đẹp hay không?


Không kẻ eyeliner, chỉ đánh phấn mắt và chuốt mascara  

Phản hồi bài viết: +1 

====

- Chưa biết mình mà make kiểu thế thì thế nào, nhưng mà thích rồi đó!

- Mị thấy đẹp, trông sẽ ngây thơ hơn

- Muốn đẹp thì phải có lông mi đã cơ  ㅠㅠ

- Xinh thật nhưng mắt mình  không kẻ  không được...

- Một like, Trước giờ tớ chưa bao giờ kẻ mắt, mọi người xung quanh đều khen trông ngây thơ hơn 

- Lông mi dài thì mới đẹp... Thôi mình sẽ đi mua mi giả để thử xem sao 

-Mình cũng thế! Chả bao giờ kẻ mắt cả  ㅠㅠ 

- Đẹp đẹp đẹp, trông rất thuần khiết trong sáng nhé 

- Mình cũng chả hợp kẻ mắt nên toàn make kiểu này 


=
Credit: pann-choa  

No comments:

Post a Comment