Monday, January 2, 2017

Instiz: Jisoo giả chết mỗi khi ngượng ngùng


*giả chết vì ngượng quá*


Kim Jisoo
4 + 1/2 D. Nói lắm cười nhiều.
- Dễ thương ghê..ㅠㅠ

- Nói lắm cười nhiều ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ô hay ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Hôm đấy mình xem trực tiếp luôn, cười điên ㅋㅋㅋㅋ Bạn này duyên dữ dội ý ㅋㅋㅋ

- Nhìn teaser xong ai mà tưởng được hóa ra con bé lại là người thế này ㅋㅋㅋ Lúc đầu tưởng lạnh lùng xa cách cơ.. kiểu nữ vương?ㅋㅋㅋ Té ra lại là công chúa nói lắm và hậu đậu ㅋㅋㅋ

- Ôi cái lối phát âm bánh bèo của các em Đen Hồng ㅋㅋㅋ

- Chết rồi sắp stan dữ dội rồi ㅜㅜ

- Chichuuu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Muốn chơi với bạn này ghê ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Giống Han Seungyeon nhỉ..

- Jisso xinh dã man... Đã thế lại còn ciu,

Credit: pannatic

No comments:

Post a Comment