Friday, January 6, 2017

[Instiz] Điều kiện để trở thành center nhóm nhạc nữ của Lee Sooman
Phải thiệt đẹp thì mới được làm center nhé

Phản hồi bài viết: +40

- Eugene daebak....

- Sooman mà lị, vườn bông của ổng đẹp nhất quả đất..

- Vườn bông

- Thánh-Yoona...

- Đẹp đến nao lòng ....ㅠㅠㅠㅠ

- Mất hồn vì Eugene

- Đúng như mong đợi, Bae Joohyeon là người con gái của tui đó

- Krystalㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Quào nhìn thích cả mắt...

- Nàng nào cũng đẹp xuất sắc ㅠㅠㅠㅠ
------
Credit: https://goo.gl/u2aNr9

No comments:

Post a Comment