Wednesday, January 25, 2017

Instiz: Dream Catcher Gahyun. người có nét giống Irene + Seulgi

====

- Hul giống thật 

- Ôi em cũng thấy giống *nổi da gà*...  ㅠㅠ

- Á đù thật nha

- Ơ sao em lại thấy giống Tử Du 

- Hul daebak, đúng thật 

- Hul miệng giống Seulgi dã man  ㅋㅋㅋㅋ

- Dae cmn bak  ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Hul xinh quá 

- Thấy được cả nét của hai người... 

- Mình thấy kiểu Seolhyun + Tử Du ấy... 


=
Credit: pann-choa
 

No comments:

Post a Comment