Wednesday, January 25, 2017

Instiz: Danh sách comeback tháng Hai


Red Velvet - 1/2


Zion.T - 1/2


BTS - 13/2


Twice


Winner


BoA


Lovelyz


Gugudan


Monsta X


=- Yê~ đến lúc stream cho gà nhà SM rồi 

- BTS cố lên! Hi vọng Soojung có thể comeback nửa đầu năm  ㅠㅠ

- Uầy, Twice và BTS lúc nào cũng đụng nhau nhỉ. Đây có phải thuyết song hành của các xu hướng không?

- Twice, Red Velvet <3 div="">


=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment