Monday, January 16, 2017

Instiz: Cách phân biệt nhân vật trong anime là seme hay uke (ft. One Piece)


Trong lúc lướt web em đã nhận ra điều này.
Cơ mà chỉ là vui vui thôi nhé. 

Em xem Sekai-ichi Hatsukoi và phát hiện ra một quy tắc (?) Seme


Uke


Seme


Uke

Nhìn phát biết liền, cằm nhọn hoắt ắt là uke.
Còn cằm có góc cạnh mới là semeThế này này!!!

Giờ thì nhìn One Piece xem nhéHở?


Siêu cấp thụ  

Phản hồi bài viết: +4

====

-   ㅎㅎ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Em cứ tưởng phải là kích cỡ mắt cơ  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Trời đụ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ clgt

- Siêu cấp thụ  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ hình cuối ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Chuẩn, Sekai-ichi Hatsukoi hay ghê...

-  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Franky ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

No comments:

Post a Comment