Thursday, January 12, 2017

Instiz: Bảng xếp hạng danh tiếng của chương trình giải trí tháng 1/20171. Mudo
2. Radio star
3. Running man
4. Mask singer
5. I live alone
6. Happy together
7. Superman is back
8. My ugly duckling
9. 1 night 2 days
10. Law of jungle
11. WGM
12. Flower crew
13. Flaming youth
14. Immortal song
15. Duet gayo festival
16. Gag concert
17. Battle trip
18. People looking for a laugh
19. My little TV

(TN: bài này có mỗi một bình luận, nhưng nó vẫn đang là chủ đề hot trên instiz nên các mẹ đọc tham khảo cho vui) 

=

- MBC có nhiều show trên top quá  


=
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment