Monday, January 23, 2017

Daum Cafe: Những ứng cử viên cho nhóm nữ tiếp theo của JYP


L -> R: Mashiro (99er; Japanese), Ye Jin (00er), Eun Seo (00er)


Ye Ji (00er), Chae Yeon (00er), Chae Ryung (01er)Sun Min (01er), Han Seol (01er), Ryu Jin (01er)Somi (01er ; Korean, Dutch, Canadian), Shi Eun (01er), Soo Kyung (02er)Eun Soo (02er), Natty (02er; Thai), Lily M (02er; Korean, Australian)Yun Jin (03er), Jia Yu (03er; Taiwanese), Yu Na (03er) 


- 2003... 

- Khí chất của Somi ㅋㅋㅋ Giờ cô bé đã là người nổi tiếng rồi

- Em có cảm giác mấy em này mới chào đời ngày hôm qua

- Trừ Mashiro ra thì ai cũng là 10x nhỉ 

- Có lẽ đã đến thời đại mà lứa idol mới toàn 10x rồi 

- Hi vọng Eun Soo sẽ tiếp tục diễn xuất

- Uầy... Tôi già mất rồi 

- Chae Yeon và Chae Ryung là chị em à?

- Ye Jin trông giống Nayeon ghê 
 


=
Credit: kkul-jaem

No comments:

Post a Comment