Friday, January 13, 2017

Daum Cafe: Một idol phân biệt đối xử nam nữ- Cái mặt rõ hờn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Cái cô đứng trước mặt Daesung ngoáy bốc thế

- Hình trên hình dưới khác nhau một trời một vực  ㅋㅋㅋㅋ

- Ông kia đang mát xa cho Daesung hả? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Daesung hài ghê ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: kkul-jaem