Monday, January 9, 2017

Bài báo: "YES cô ấy đã thay đổi" Teaser solo đầu tay của SuzyNguồn: Dispatch - Naver  


1. [+300, -28] Daebak, mình chờ bao lâu nay rồi

2. [+222, -17] Daebak!!!

3. [+231, -27] Suzy xinh đẹp... luôn ủng hộ cậu ^^

4. [+209, -23] Bầu không khí của teaser rất daebak.. ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ  bõ công chờ bao lâu nay  ㅠㅠㅠㅠㅠ

5. [+194, -22] Hóng solo đầu tiên của Suzy quá

6. [+103, -5] Ài  ㅜㅜㅜㅜㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Mê quá là mê  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

7. [+104, -6] Ôi cái teaser gì thế này, mong quá đi thôi  ㅠㅠㅠㅠ  mau phát hành đi nào

8. [+97, -4] Cảm ơn vì đã mang tới cho công chúng nhiều bài hát hay

9. [+97, -5] Mình nhận thấy Suzy thật ra hát rất tốt, chờ dài cả cổ mất ㅋㅋㅋㅋ

10. [+99, -6] Bae Suzy là số một, chờ solo của em!!!!!! 


=
Credit: netizenbuzz  

No comments:

Post a Comment