Tuesday, January 24, 2017

Bài báo: Tin tức IU chia tay với Jang Giha làm dậy sóng SNS của Lee Jun Ki... tại sao?


Nguồn: E-Today - Nate  


1. [+777, -82] Tất cả là tại Lee Jun Ki...

2. [+703, -20] Tại sao hai người đó chia tay mà mấy má làm loạn SNS của Lee Jun Ki lên  ㅡㅡ;;

3. [+44, -16] Jun Ki-ya, anh làm ơn hẹn hò với người cùng đẳng cấp đi ạ

4. [+41, -11] Lee Hwi Jae tự nhiên làm IU dính phốt. Nếu không phải vì anh ta thì đâu có ai gán ghép IU với Lee Jun Ki.

5. [+41, -12] Lỗi ở Lee Hwi Jae, muốn tống cổ anh ta khỏi các show trên TV ghê

6. [+32, -11] Chuyện chia tay đáng lẽ cứ để nó trôi đi thế thôi nếu Lee Hwi Jae không đổ dầu vào lửa bằng những câu nói bóng gió;; Lee Hwi Jae liệu mà lo việc của mình đi, đừng có xía mũi vào việc của người khác nữa.  

7. [+26, -2] Không phải cứ thân thì là hẹn hò nhé. Fan ngu vler, đhs lên SNS nhà người ta ăn vạ  ㅡㅡ

8. [+23, -17] Sao Lee Jun Ki lại muốn yêu cái đứa bo đì tiểu học đấy chứ?

9. [+20, -2] Phim quay trước cả năm, cũng chiếu xong lâu lắm rồi... tự nhiên kéo bạn diễn vào chung cái phốt chia tay của cô nàng là sao?  


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment