Wednesday, January 25, 2017

Bài báo: Sự khác biệt giữa Instagram của mẹ và của bố, người mẫu: SarangNguồn: Joongang Ilbo - Nate  

1. [+666, -3] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ hài phết ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. [+563, -4] Quả đổi mặt bá vãi  ㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+490, -5] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Hai cái instagram khác hẳn nhau, buồn cười đcđ

4. [+29, -3] ㅋㅋ Chuẩn... Mẹ lúc nào cũng sợ bé con bị đau hay khóc, còn bố thì thấy buồn cười quá là chụp ảnh thôi    ㅋㅋ  hai người có hai cách thể hiện tình yêu khác hẳn nhau  ㅋㅋㅋ  Hình bánh bao của Sarang yêu ghê

5. [+26, -3] Hình cuối ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+17, -2] Chết cười  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. [+13, -1] Làm em nhớ mấy hình "vì sao không nên để chồng trông con"  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

8. [+11, -1] Sarang được bố mẹ thương yêu quá nhèo

9. [+11, -3] ㅋㅋㅋㅋ dadstagram là thế

10. [+5, -2] Mãi mới có bài báo khiến bạn cười được ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment