Thursday, January 5, 2017

Bài báo: Seolhyun, "Năm ngoái rất đau khổ, nhưng tôi đã trưởng thành hơn nhiều... Năm nay tôi sẽ cố gắng hết sức"Nguồn: Herald Pop - Nate  


1. [+1,108, -377]  Cũng tới lúc bong bóng của Seolhyun vỡ ồi... đúng là giờ cũng nổi tiếng và có tố chất ngôi sao đó, nhưng không có tài năng ca hát hay diễn xuất thì sự nghiệp không dài lâu được đâu..
2. [+843, -206] Tại Zico

3. [+743, -187]  Album mới siêu xịt, có vẻ cô nàng đang tới đường cùng rồi

4. [+57, -36] Ghét cái kiểu ỉ ôi của bọn nổi tiếng ghê, suốt ngày kêu khổ trong khi tiền vào như nước ấy. Thử bỏ nghề xong đi làm công ăn lương như bọn tôi xem.  

5. [+55, -30] Quên thằng Zico đi, hãy tìm người tốt hơn nó. Nhìn cái cách nó cư xử khi scandal nổ ra thì thấy cũng chẳng tử tế gì cho cam.

6. [+53, -24]  Cô tưởng làm người nổi tiếng khổ lắm à? Thử đi làm như chúng tôi xem.

7. [+44, -22] Ừm, năm ngoái vất vả quá vì não em rỗng đó mà    ㅋ à cả vì em chạy dữ quá nữa ㅋㅋ

8. [+34, -8] Hình quảng cáo của Seolhyun... fancam của Hani... aegyo của Hyeri... ngành giải trí chỉ cần một cơ hội thế thôi

9. [+34, -11] Chuẩn... sự nghiệp đúng kiểu trước-khi-chạy và chạy-xong-rồi

10. [+24, -6] Dài quá hổng đọc: Zico đã phá nát 20016 của Seolhyun

11. [+22, -7] Cả năm nay của ẻm có thể tóm tắt trong cái gif chạy từ taxi vào nhà người yêu  


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment