Thursday, January 19, 2017

Bài báo: Luna x Hani x Solar, sự kết hợp ngọt như 'honey'Nguồn: Sports Donga - Naver  


1. [+420, -8] Sướng tai đã mắt... giọng của họ đúng là không đùa được đâu

2. [+316, -5]  Bài hát rất hay, LuHaSol kết hợp tuyệt quá

3. [+311, -6] Mị thích! Các chị hãy biểu diễn trên show âm nhạc nữa nhé  ㅠㅠ

4. [+278, -4] Giọng của cả ba bùng nổ dã man

5. [+249, -6] Honey honey! Thích bộ ba này quá~ chemistry của ba người đỉnh luôn  ㅋㅋ

6. [+93, -3] Muốn thấy hát live ghê~~~~~ các PD làm ơn thỏa mãn tâm nguyện của chúng cháu với~

7. [+86, -3] Chemistry tuyệt lắm, hãy giữ bộ ba này mãi mãi nhé

8. [+112, -15] Uầy, câu đầu của Solar hay bá cháy

9. [+79, -3] Đù, hay vãi  ㅜㅜㅜㅜㅜ

10. [+67, -0] Bài này hay, kết hợp hoản hảo cả giọng cao, trung, trầm của ba người nên càng tuyệt  


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment