Tuesday, January 24, 2017

Bài báo: Fanclub của IOI sẽ bị đóng cửa "Lo lắng sẽ xảy ra vấn đề trong tương lai"Nguồn: E-Daily - Naver  


1. [+10,619, -396] Đóng cửa là đúng đấy

2. [+6,177, -152]  Đọc thông báo của công ty thấy cũng hiểu được. Đóng cửa fanclub có vẻ là điều đúng đắn.. ㅠㅠㅠ

3. [+4,137, -196] Thích các bài hát của nhóm lắm...

4. [+3,562, -133] Mình sẽ ủng hộ từng thành viên..

5. [+2,862, -373] Xóa bỏ fancafe chính thức nghĩa là các thành viên sẽ không còn nơi để trở về và gửi tin nhắn cho fan nữa    ㅠㅠ

6. [+455, -12] Họ là một nhóm đã tan rã nên công ty không có nghĩa vụ phải quản lý fancafe nữa. Cứ để như vậy sẽ thành nơi người ta vào quảng cáo tràn lan vì chẳng có ai làm admin cả. Thà đóng cửa luôn còn hơn.

7. [+341, -8] Chuyện cũng khó tránh mà sao tôi vẫn thấy buồn

8. [+338, -33] Sao mọi người không chịu hiểu là nhóm chỉ tuyệt vời khi đứng cạnh nhau thôi, tách ra là chết hết  

9. [+325, -41] Sau này được thấy họ trên những show như Sugarman thì sẽ hoài niệm lắm nhỉ

10. [+233, -13] Em biết em hiểu mà vẫn thấy sao sao ý  ㅠㅠ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment