Thursday, January 19, 2017

Bài báo: "Đến mặt mộc cũng là tác phẩm nghệ thuật"... Vẻ đẹp all kill của Goo HaraNguồn: Sports Seoul - Nate
 

1. [+564, -39] Chẳng thay đổi được việc cô ta là bạn của Sulli, mà người ta nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã đấy  

2. [+428, -32] Trông như Avarta

3. [+389, -26] Bạn thân của Sulli

4. [+37, -4] Bạn của Sulli ơi, đằng đấy làm mũi quá đà rồi đấy

5. [+28, -6]  Dao kéo xong xuống sắc ghê

6. [+26, -7]  Đứng một mình không còn ai quan tâm... hiệu ứng Sulli  ㅎㅎ

7. [+25, -2]  Sao mũi sưng thế? Mặt đang đẹp hãy để yên thế đi

8. [+19, -5] Hôm nay lại tiêm filler vô mũi hả?

9. [+18, -4] Trông như  Ronaldinho

10. [+18, -9] Sao lại vứt bỏ khuôn mặt cũ của mình đi nhỉ. Hồi xưa mình thấy Goo Hara đáng yêu và trong sáng lắm luôn, vậy mà cứ sửa chút một chút một   ㅜㅜ Nhưng mà mình vẫn ủng hộ cậu

11. [+15, -3] Má này với Sulli đúng là hai con thích gây rối mà

12. [+10, -2] Sống mũi làm sao thế? Trông như Avarta  ㅋ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment