Wednesday, January 4, 2017

Bài báo: 'Em gái Baro' Cha Yoonji ra mắt với nghệ danh I vào ngày 12/1Nguồn: X Sports News - Naver  


1. [+815, -33] Xinh thật nhưng mà nghệ danh....  đáng lẽ nên chọn tên gì dễ search hơn   ㅠ

2. [+749, -23]  Tên dại quá... không phải IU hay UI mà lại là I không... người ta lên mạng tìm kiếm chắc cũng ra được kết quả chính xác...

3. [+684, -20] Tên là I.. ㅋㅋㅋ  bộ không thể nghĩ ra cái gì khả dĩ hơn à

4. [+578, -22] Tên thật nghe hay hơn nhiều.. ㅜㅜ Nghệ danh của em này làm tôi nhớ đến Taeyeon...

5. [+283, -35]  Hi vọng là ẻm tài năng!

6. [+83, -9] U...?  Tên nghe hơi kiểu... nhái lại theo IU ấy. Kiểu cứ thế nào... hmm..;

7. [+53, -4] Ừ thì mong công ty em này bớt media play về việc giống người này người nọ mà tập trung vào tài năng ấy

8. [+58, -6] Mình là người duy nhất nghĩ tới IU và Taeyeon à?

9. [+57, -7]  Rồi sẽ bị tên của IU đè bẹp cho xem... Dùng luôn tên thật Cha Yoonji khéo lại hay hơn ý

10. [+50, -6]  Tên Cha Yoonji đẹp hơn mà... làm ơn thôi mấy cái tên tiếng Anh viết tắt đi  


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment