Thursday, December 29, 2016

[Pann] Phản ứng của Knet về diễn xuất của V
 [Pann] Quào diễn xuất của V thật là đê bặc
Share:

[Instiz] Phản ứng của các diễn viên sau khi quay cảnh hôn
Kim Youngkwang đứng ngồi không yên
Suae vẫn bình tĩnh
-
Share:

[Instiz] Park Bogum, Kim Woobin, Lee Kwangsoo, Jo Insung, Song Joongki ngồi cạnh nhau trong ngày hôm nay


Share: