Tuesday, November 15, 2016

Pann: Tình hình MAMA 2016

5:58 PM
MAMA2016 sẽ được phát sóng vào ngày 2/12, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi. Chúng ta vẫn có thể vote cho tới tận 1/12!  Trung Quốc...