Tuesday, November 8, 2016

[Pann] Điều mị thích ở Irene

11:55 AM
Dù là idol nữ nhưng cô nàng không hề giấu giếm biểu cảm của mình, cô ấy thể hiện những gì mình cảm thấy qua nét mặt.. Mị ưng vì thật sự I...