Wednesday, November 2, 2016

[Spoiler] Moon Lovers

12:53 PM
Bài báo: 'Moon Lovers' Cái kết không có hậu cho câu chuyện tình… IU trở về thời hiện đại ‘kết thúc chuyến đi ngược thời gi...

Pann: Black Pink quá đỉnh

7:26 AM
Từ khóa tìm kiếm #1 real-time, mà mới debut được 3 tháng? Fandom chắc chưa khủng được đến thế đâu nhỉ, hẳn là cả người bình thường cũng tìm ...