Wednesday, December 14, 2016

theqoo: Tổng hợp váy áo của Black Pink- Coordi làm tốt lắm ㅋㅋㅋㅋ

- Muốn có cái áo như ở hình 4 của Lisa, nhưng em còn thiếu 400$ nữa các bác ạ

- Ước gì mình đủ tiền mua đống này

- Thêm thắt lưng vào trông đẹp ghê.. Xinh dữ dội ㅠㅠ

- Tụi nhỏ xinh, đồ cũng xinh nhưng đắt thấy mụ nội=

Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment