Saturday, December 3, 2016

theqoo: Chiếc bóng giống với một nam idol

- Ôi má cái gì đây ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Bóng đẹp trai qué.

- Lại còn có hẳn cả yết hầu với mũi cho giống hệt luôn cơ.

- Sao cái bóng đẹp trai thế chứ nhỉ? ㅋㅋㅋ

- L đẹp thật đấy.

- Giống cả ảnh này luôn cơ


Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment