Wednesday, December 7, 2016

Pann: Xiumin + mũ = chân ái

Snapback
Chả biết mũ này gọi là gì 

Mũ cậu bé bán báo 

Mũ quân đội

Beanie
Fedora

Mũ phi công 
Một phiên bản báo báo khác 

Mũ bóng chày
Bê rêMũ chống nắng


Mũ hình thú


 Phản hồi bài viết:   [+914][-20]

===

1.[+192,-0] Vòng hoa huyền thoại  ㅇㅇ


2.[+180,0] Đây em xin thả một chiếc gif  Xiumin đội bê rê


3.[+166,0]


4.[+112,0] Minseok quá sức đáng yêu nên em chỉ tung quả gif này thôi  ㅠㅜㅜ


5.[+67,0] Đây nữa ạ  ><


6.[+49,0] /Bê rê!!!
 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment