Saturday, December 10, 2016

Pann: Taeyeon bình luận trên Instagram của Key"Ogu xinh <3 c="" ch="" div="" h="" i="" nbsp="" ng="" nh="" sinh="" th="" tr="">

Hai người có vẻ rất thân   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Phản hồi bài viết:  [+129][-8]

===

1.[+36,-2]  ㅋㅋㅋ Đáng yêu dữ dội, nghe như chị gái nói với em trai thật ấy  ㅋㅋㅋ Dạo này cứ nhiễm cách nói chuyện tưng tưng của Taeyeon ấy  ㅋㅋ

2.[+31,-3] SHINee và Soshi thân nhau lắm, cậu ấy còn thoải mái nói sa rang hê với Taeyeon cơ mà. Người ta thân thiết thế mà vẫn có nhiều đứa bảo Taeyeon là hồ ly cơ  ㅋㅋㅋㅋ..  Để xem,  bạn bè của Taeyeon toàn là SHINee, EXO, Suju đó.. thử chửi bới cô ấy xem chúng mày sẽ nhận hậu quả thế nào.. 

3.[+28,-2] Taeyeon nghe như bà chị trong thôn  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

"Yah dạo này bụi lắm đó mậy   ㅜ coi chừng đó"

4.[+19,0] Hồi MAMA 2015 họ còn dính sticker và đùa nghịch với nhau nữa. Taengoo và Kibum lúc nào cũng bình luận trên Instagram của nhau mà.. Cute chết mất

5.[+15,0] Hội trưởng hội học sinh thông thái  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6.[+7,0] Hai người này thân cực 


=
Credit: pann-choa
 

No comments:

Post a Comment