Friday, December 23, 2016

Pann: Mọi người, 2016 của bạn thế nào?Năm nay thế nào? 
Với mình thì 2016 là năm tệ hại nhất..
Còn chẳng muốn nhớ lại cái năm trời đụ này nữa


Phản hồi bài viết:  [+435][-12]

===

1.[+337,-4] Như chó. Muốn xóa bỏ nó khỏi cuộc đời mình.

2.[+262,-1]  Nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ muốn buông một câu "đm", nhưng năm nay mình đã gặp rất nhiều người có nhiều kinh nghiệm và họ đã dạy cho mình nhiều bài học 
 
3.[+153,0] Cũng chẳng nhớ mỗi năm của mình đã xảy ra như thế nào nữa. Chẳng có gì đặc biệt, không tốt không xấu. Năm nào cũng như năm nào  ㅋㅋ Năm nay tôi đang học lớp 12?
 
4.[+100,0] Một năm bắt đầu cũng ổn nhưng càng lúc càng khó 

5.[+82,-1] Năm mà mình nhận ra mọi mối quan hệ đều vỗn lài
 

=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment