Wednesday, December 14, 2016

[Pann] Kim Yoojung đi nhổ răng khôn


Ciu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Phản hồi bài viết: +17

-  ㅠㅠĐáng yêu quáㅠㅠ ôi sao mà đáng yêu thế hả trời ㅠㅠㅠ

- Yoojung nhìn cứ như em bé ý nhở??

- Nhìn như kiểu con bé đang ngậm kẹo trong mồm ý ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ moe chế

- Ciu với dễ thương quá trời luôn ㅠㅠㅠㅠ unnie cưng em lắm Yoojung à ㅠㅠㅠㅠ

- Đẹp gái quá ㅠㅠㅠ

- Trông con bé cứ như chuột hamster ý ㅠㅠㅠㅠ

- Heol sao mà moe thế ㅠㅠㅠㅠ

- Heol ciu hết sức ㅋㅋㅋㅋ

- Sao một người lại có thể xinh đẹp đến nhường ấy

- Yoojung ơi tớ yêu cậu...
-----
Credit: https://goo.gl/yUs9yk

No comments:

Post a Comment