Friday, December 23, 2016

Pann: Kích cỡ khuôn mặt của Irene


Dù mặt của No Hongchul cũng thuộc loại lớn, nhưng nhìn sự khác biệt giữa kích cỡ mặt hai người kìa  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Phản hồi bài viết: [+73][-33]


====

1.[+46,-15] Thì con gái mặt nhỏ hơn con trai mà... Mặt Irene cũng không phải dạng cực nhỏ hay là gì, cỡ trung bình mà.

2.[+41,-0] Tôi chỉ thấy được là dáng người Irene nhỏ bé so với No Hongchul khổng lồ thôi. Cái đấy mới đáng để so   ㅋㅋ
 
3.[+35,-3] Hồi đó Irene dùng mũ của No Hongchul và 2/3 mặt của cô ấy bị che luôn. Sốc vãi 

4.[+16,0] No Hongchul kiểu gì đấy? Trông như thằng dê xồm 

5.[+14,-1] Irene xinh quá 

6.[+13,0] Ủa gif là sao? Đáng yêu ấy hả hay gì? ㅋㅋㅋㅋㅋ

7.[+12,-3] Nhìn sự khác biệt giữa dáng người kìa... như kiểu bao trùm luôn Irene ấy  ㄷㄷ
 

=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment