Saturday, December 31, 2016

[Pann] Khi mình thấy Infinite và Bangtan trong Gayo DaejunHôm qua mình có xem Gayo festical và thật sự mong 2 nhóm này sẽ làm một sân khấu kết hợp!!
Cả hai nhóm đều có 7 thành viên và cùng nổi tiếng về vũ đạo quân đội
Lại còn cùng nổi tiếng ở nước ngoài và có tiếng tăm tốt..
Dù là một EXO-L nhưng đó là sân khấu kết hợp mình muốn xem

Thậm chí đến đứa bạn mình còn bảo hình tượng của Infinite và Bangtan có hơi giống nhau
Hơi bị ngóng sự kết hợp của hai nhóm này đấy..
Lần trước EXO và Infinite kết hợp với nhau rồi
Không biết là sẽ hay đến mức nào nhỉ (BTS & Infinite)ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Phản hồi bài viết
[+157][-20]

1. [+94][-1] Tớ là một Army và tớ đoán là nếu Sunggyu và Suga nhà mềnh cùng xuất hiện trong một talkshow thì chắc sẽ hài vãi đái ra quần mất ㅋㅋㅋㅋㅋ Cả hai đều giỏi ăn nói mờ lịㅋㅋ

2. [+82][-1] Sunggyu và SugaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋChỉ cần nghĩ đến hai ổng thôi là tui đã thấy buồn cười rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


3. [+81][-1] Ôi chỉ cần nghĩ đến việc Sunggyu và Suga cũng xuất hiện trong IAC thôi ㅋㅋㅋㅋ Hai người sẽ là vua của sự lãnh đạm

4. [+33][-0] Đồng ý với các cmt nhé! Khoa học tự nhiên Woolim ╋ Nghệ thuật Bighit ㄷㄷ Nếu hai nhóm này thực sự kết hợp với nhau thì sự đồng bộ của họ sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát5. [+29][-0] Mong là Sunggyu và Suga sẽ cùng nhau làm Nub-bang (giống mukbang nhưng thay vì ăn thì host chỉ việc nằm dài ra giường

6. [+21][-1]Khoa Nghệ thuật và khoa Khoa học
-----
Credit: https://goo.gl/cHnSe2

No comments:

Post a Comment