Saturday, December 24, 2016

[Pann] Idol không thể đứng cạnh cuối mỗi show âm nhạc
Là VIXX đó


-
Phản hồi bài viết
[+235][-9]


1. [+76][-1] Điên cmnr với chiều cao đấy thì mấy ảnh biến thành cái hàng rào luôn rồi còn gì

2. [+73][-1] Thì ra lời đồn về rừng-VIXX là thật à..☆

3. [+67][-1] Thánh-Vixx

4. [+46][-0] Khoảng cách chiều cao của VIXX và Apink ㄷㄷㄷ5. [+36][-0] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Có một câu chuyện hay được fan truyền tai nhau. Trong nhà Jellyfish thì VIXX chẳng giống ai nên công ty không biết nên gọi nhóm là gì vì các thành viên đều quá cao, cuối cùng thì họ quyết định gọi là VIXX (VIXX viết giống BIGS (to lớn) nên cơ bản người ta gọi thế là vì VIXX quá cao, nên bị gọi là BIGS đó)ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+36][-0] Khi VIXX đứng cạnh nhau thì sẽ không thấy đâu nhưng mà khi chúng nó đứng cạnh người khác thì sẽ nhận ra ngay ㅋㅋㅋ Rừng-VIXX...

-----
Credit: https://goo.gl/MWs1CG

No comments:

Post a Comment