Tuesday, December 27, 2016

Pann: Hôm nay mấy bạn đã làm gì?*thớt đăng bài tối hôm Noel
1. [+248, -18] Mình gặp bạn trai vào lúc sáng sớm  ㅎㅎ Chúng mình nắm tay nhau đi dạo phố phường loanh quanh thôi  ㅠㅠ <3 a.="" a="" b="" c="" ch="" d="" em="" h="" hongdae="" i="" l="" m="" n="" nay="" nbsp="" ng="" nh="" nhi="" p="" ph="" r="" span="" t="" ti="" u="" v="" y="">
<3 a="" all="" and="" at="" ate="" br="" day="" happy="" hongdae="" i="" it="" lies.="" lot="" m="" now="" of="" pictures.="" popular="" restaurants="" right="" s="" so="" such="" to="" took="" was="" we="" went="">
2. [+170, -5]  Đi tình nguyện làm bánh, quất được 60 cái!

3. [+153, -1]  Xem Harry Potter từ lúc bình minh. Mới xem xong Prisoner of Azkaban, đang chuẩn bị vào The Goblet of Fire.

4. [+66, -2] Ngày vô nghĩa nhất 2016. Em chỉ ngủ với ăn...

5. [+60, -3] Mọi người im hết đi... Tôi mới bị bồ đá xong  ㅋㅋㅋㅋ Đéo ai ngờ Giáng sinh này lại FA!

6. [+52, -1] Nằm chèo queo vì cảm cúm. Đinh Công Mạnh.

7. [+45, -1] Chẳng có không khí Giáng sinh gì cả... Đất nước thì đang rối ren... Chả có ai ngoài đường. Giáng sinh tệ nhất trong lịch sử

8. [+38, -1] Ở nhà!!! Vui vl!!! Căn bản chả muốn ra ngoài vì Noel năm nay không có không khí gì cả!!

<3 a="" all="" and="" at="" ate="" br="" day="" happy="" hongdae="" i="" it="" lies.="" lot="" m="" now="" of="" pictures.="" popular="" restaurants="" right="" s="" so="" such="" to="" took="" was="" we="" went="">
<3 a="" all="" and="" at="" ate="" br="" day="" happy="" hongdae="" i="" it="" lies.="" lot="" m="" now="" of="" pictures.="" popular="" restaurants="" right="" s="" so="" such="" to="" took="" was="" we="" went="">=
<3 a="" all="" and="" at="" ate="" br="" day="" happy="" hongdae="" i="" it="" lies.="" lot="" m="" now="" of="" pictures.="" popular="" restaurants="" right="" s="" so="" such="" to="" took="" was="" we="" went="">Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment