Thursday, December 15, 2016

Pann: Các cậu đã thấy thời trang sân bay của Suzy chưa?

Ngoại hình tại sân bay điên cmnr

Khuôn mặt hoàn thiện phong cáchPhản hồi bài viết: [+487][-56]

===

1.[+98,-6] Đúng khuôn mặt hoàn thiện bộ trang phục..


2.[+80,-2] Trông như cún con ấy  ㅠㅠ


3.[+77,-7] Mặt cứu tất cả rồi

4.[+71,-3] Da đẹp quá


5.[+66,-3] Suzy


6.[+59,-3] Sao da đẹp thế nhỉ..

7.[+28,-1] Chân ái=
Credit: pann-choa