Wednesday, December 14, 2016

Pann: Bốn ca sĩ đội nóc Melon năm nay EXO, Lim Chang Jung, Park Hyo Shin, Bigbang

==


1. [+90, -5] Park Hyo Shin và Bigbang đội cả vũ trụ luôn nhé

2. [+71, -18] Gì vậy? Còn nhiều nghệ sĩ khác cũng đội nóc mà, đâu chỉ có 4    ㅋㅋㅋ

3. [+70, -4] Bigbang và Park Hyo Shin bay tới thiên hà luôn rồi


4. [+25, -0]  Nếu không kể được hết thì xóa cmn thớt đi ㅋㅋㅋ


5. [+23, -0] Không chỉ có bốn nghệ sĩ đâu ạ ㅋㅋㅋ

6. [+22, -11] BTS cũng leo nóc rồi đấy thôi

7. [+22, -51] EXO là nhóm duy nhất mà không được #1 BXH ngày và tháng với một bài hát đội nóc   ㅋㅋㅋㅋ

8. [+17, -0]  Năm nay thấy nhiều nghệ sĩ cũng làm được thế mà

9. [+17, -0] BtoB cũng đội nóc cá mẹ à... dù đúng là chưa đến mức phi lên với ngàn sao

10. [+14, -0] iKON cũng quẩy tung nóc với   #WYD mà ㅋㅋ  Chỉ là tụi nhỏ không quảng bá thôi 


=
Credit: kpopkfans 

No comments:

Post a Comment