Saturday, December 3, 2016

Pann: Black Pink Rose làm gì đấy?
Sâu ciu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅠㅠㅠㅠㅠ


Phản hồi bài viết:
[+453][-27]

1. [+100, -9] Ciu vờ lờㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


2. [+86, -5] Ai ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Cả 4 đứa này đều dễ thương ㅋㅋㅋㅋㅋ Lên sân khấu ngầu vậy chứ ngoài đời yêu ơi là yêu ㅠㅠ Xem 'WI' xong đổ đứ đừ ㅠㅠㅠㅠ Quá đáng yêu ý ㅠㅠㅠㅠㅠ

3. [+73, -4] Rose cưng vcd ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. [+33, -2] Cây hút fan đóa ㅠㅠㅠㅠㅠ


5. [+30, -2] Vừa xem hôm MMA, giọng Rose hay dã man nhỉ. Lúc phát biểu nhận giải dễ thương ghê.

6. [+30, -1] Chệ Rose xuynh đẹp đây, nhưng chỉ cần mở miệng là lộ ngay một bầu trời bánh bèo ㅠㅠ

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment