Sunday, December 11, 2016

Pann: Bangtan Jin và Black Pink Jisoo trông rất giống nhau


Các mẹ có thấy điều em đang thấy không?  Bên Tây họ đang chế meme của hai đứa này


Phản hồi bải viết:  [+55][-1]

====

1.[+17,-1] Bất ngờ được quảng bá ở nước ngoài  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2.[+17,-4] Ôi Jisoo quả là người đẹp tự nhiên... Jin cũng đẹp trai xuất sắc nữa

3.[+17,-4] Đây nữa này! Hai đứa xinh quá..
 

4.[+14,-1] Tại cả hai đều đẹp trai xinh gái mà
 

5.[+11,-1] Đáng yêu vãi, cả hai cháuㅋㅋ

6.[+5,0] Mình là Army nhưng cũng thích Twice, Black Pink, Mamamoo nhất trong số các nhóm nữ  ♡  tất cả cùng bật lên nào ♡
 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment