Thursday, December 15, 2016

Pann: Album mùa đông của EXO đã thành sự thật các mẹ ơi ㄷㄷ

EXO đã tung teaser cho album mùa đông!!!!!

SM đùng cái tuyên bố nhóm sẽ có album mùa dông nên em còn đang thắc mắc bọn họ có chịu tung teaser hay quên chúng mình cmnr... Nhưng SM đăng rồi nè các mẹ  ㅋㅋ

Chín viên đá hình logo của EXO trong cốc  ㅋㅋㅋㅋㅋ

Nhìn bảng xếp hạng tìm kiếm trực tuyến ngay khi teaser vừa được tung kìa


(EXO #5) 


Phản hồi bài viết:  [+470][-28]

====

1.[+197,-2] EXO-L giỡn nhây với hình teaser   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
 

2.[+166,-3] Hóa ra là có album mùa đông thật hả... Mình vẫn nghe đi nghe lại Sing For You, trong bar cũng vẫn bật bài này... À mình là non-fan nhưng vẫn hóng album lắm   ㅋㅋㅋㅋ Mình thích mấy bài kiểu Footprint hay December 2014 nên hi vọng lần này sẽ có những bài mình thích~ 

3.[+157,-7] Cứ là album mùa đông của EXO thì hoàn toàn có thể tin tưởng!!!   

4.[+56,0] Định mệnh hóng dài cmn cổ  ㅜㅜㅠㅠㅠ
 

5.[+38,-1] Ôi đm khi băng chảy hết thì chúng sẽ hòa làm một... sô đíp  


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment