Thursday, December 15, 2016

[Instiz] Top 3 nhóm nam hiện giờBig BangEXO


BTS


Phản hồi bài viết: +16

- Đồng ý

- Đồng ý... *vỗ vỗ*

- ㅋㅋㅋㅋ Nghĩ ngay đến 3 nhóm này

- Đồng ý nha

- Người đờn ông của mị

- Mấy cái ảnh này từ đời nào rồi...

- Chuẩn luôn.. 3 nhóm này đang hoạt động rất tốt

- + Seventeen

- Em nghĩ đến đúng 3 nhóm này luôn

- Chuẩn men...với cả GD quá chi là đẹp trai ý...
-----
Credit: https://goo.gl/BzX3HX

No comments:

Post a Comment