Monday, December 12, 2016

[Instiz] Sự khác biệt giữa phản ứng của đàn ông và phụ nữ khi thấy hai người đàn ông chim chuột nhau (ft. Goblin)
Nhìn phản ứng của Yook Sungjae và Yoo Inna kìa

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-

Phản hồi bài viết: +42

-ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋMị hiểu, mị hiểu màㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cười mỉa

- (Cười)(nụ cười của mẹ) vs (sốc vcđ)(hai ông này làm gì đấy)

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Yook Sungjae

- Ối giời ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Tui phải xem video này ngay mới được ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Phản ứng của Yoo Inna = phản ứng của em

- Nhìn biểu cảm Yook Sungjae kìa thiệt tìnhㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- Ỏ, hai cái con người này hợp nhau dã man ý
-----
Credit: https://goo.gl/lSSM7P

No comments:

Post a Comment