Friday, December 23, 2016

Instiz: Những chiếc bánh được bán ở Nhật===

- Mẹ ơi em đọc hình này xong mặt sáng bừng "Uầy~ nhiều dâu thế". Bị lừa rồi

- Bên Nhật kimchi ngọt lắm, cũng có khi...

- Sao có thể ăn được... chắc tôi nôn mất...

- Hình như chỉ là bánh tạo hình giống kimchi thôi mà... ? Nhật giỏi mấy khoản này lắm

- Kể cả có được tặng thì chắc phản ứng của người nhận cũng sẽ là "hmm... ô kê.." 

- Ghi là gato kimchi thật kìa, tưởng chỉ là tạo hình thôi chứ...

- Ở Nhật không có gì là bình thường nhỉ...

-  clgt...

- Em tưởng là dâu... ủa không phải dâu hả??
 

=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment