Thursday, December 8, 2016

Instiz: Lớp nền bóng mịn hay hơi lỳ?

Bạn thích lớp nền như thế nào?  

Long lanh ẩm mịn bóng mượt  
Lỳ mịn như sứ  


- Lỳ trông khô mà sờ cũng khô nữa

- Mùa thu/đông = bóng, Xuân/Hè = lỳ 

- Hầu hết thời gian mình đều thích lớp nền lỳ thôi. Da dầu mà đú nền bóng là trông bóng nhờn luôn

- Lỳ, căn bản lớp nền bóng không che được mụn ý

-  Lúc nào da đẹp nhất định phải là 11111

- Cũng muốn đánh nền bóng ấy nhưng cuối ngày mặt mình dầu lắm nên đành chọn lỳ

- Bóng. Một làn da khỏe mạnh bóng bẩy và tươi mới trông rất đẹp mà  ㅠㅠ


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment