Thursday, December 8, 2016

Instiz: Infinite nhảy 'Cheer Up'


Học lại đê mấy ông..ㅋㅋㅋㅋ

- Tanh bành ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Tại Nam Woohyun đúng không?ㅋㅋㅋㅋ

- Thớt mà không nói thì không nhận ra 'Cheer Up' luôn..ㅋㅋㅋㅋ

- Không phải 'Cheer Up' của Twice mà là của Woohyun ㅋㅋㅋㅋ

- Nam Woohyunㅋㅋㅋㅋㅋ

- Đang bắt chước Nam Woohyun mà ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Đang chọc Woohyun đóㅋㅋㅋㅋㅋ

- Hình như là Woohyun dạy thì phải ㅋㅋㅋㅋ

- Lấy Woohyun ra cười cợt thế hả ㅋㅋㅋㅋ Woohyun chính là sinh vật đáng yêu nhất thế giới này đó ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Jang Dongwoo bay tung tăng ㅋㅋㅋㅋ

- Uôi nhưng gầy dã man ㅠㅠㅠㅠㅠ

- Hôm đó mình cũng ở đấy ㅋㅋㅋㅋ Các anh ấy đáng yêu lắm ㅋㅋㅋㅋ Còn hơi kiểu hào hứng quá đà ㅋㅋㅋㅋ

- Cười chết tôi ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Trời cao đất dày ơi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Credit: pannatic

No comments:

Post a Comment