Monday, December 12, 2016

Instiz: Idol vừa khóc vừa hát tại lễ cưới của chị gái


B1A4 hát chúc mừng tại đám cưới của chị gái CNU  


CNU rơm rớm khi hát phần của mình  Các thành viên khác bối rối  
Baro, người cũng có em gái, bắt đầu khóc theo  CNU nhận thấy người làm lễ và cúi chào  

=
-  Trời ơi đang khóc mà thấy người làm lễ là cúi chào liền, toe quá đi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


- Ngoài đời làm gì có thằng em nào như cậu ấy 


- Chắc cậu ấy thương noona mình lắm... Chả biết thằng em mình có khóc ở đám cưới của mình không nhỉ? ㅠㅠ


-  Bao nhiêu năm rồi mà tụi nhỏ B1A4 vẫn còn rất ngây thơ  ㅋㅋㅋㅋ


- Móa Baro mắc gì khóc?  ㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment