Wednesday, December 7, 2016

Instiz: Idol đang mải chơi nên không nhận ra chương trình đã bắt đầu, nhanh chóng quay trở lại ghế ngồiBaro ôm ghế vào mông chạy thẳng về chỗ 

Phản hồi bài viết: +129 


====

- Cách ổng dính cái ghế vô mông thấy mà cười vl  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Khi chuông reo và giáo viên vào lớp  ㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Tei trông vẫn rất bình yên, đm cười chết tôi   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Nhìn tụi nhỏ hối hả kìa ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Buồn cười hơn nữa là Tei lờ lớ lơ cả lũ khi bài hát đã kết thúc   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- =)))))))))))))))))))))))))

> Đi học gặp cảnh này thường xuyên luôn  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Mấy bạn này cứ như lũ bạn cấp 3 của mình thật ấy  ㅠㅠㅠ cưng ghê

-  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Giờ em mới biết một cái ghế cũng có thể buồn cười tới vậy

- Khi bắt đầu vào tiết học  ㅇㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-  ㅋㅋㅋㅋ Đáng yêu quá 

=
Credit: pann-choa 

No comments:

Post a Comment