Wednesday, December 21, 2016

Instiz: Hôm nay một idol đã cắt tóc cực ngắn
EXO D.O


Còn đây là D.O hồi tóc dài hơn 


Phản hồi bài viết: +33 
====

- Trông như tóc của Bewhy
> Á đù mới nhìn cũng nhớ ngay đến ổng   ㅋㅋㅋ
 
- Trông giống nhân vật trong With God ghê 

- Kiêng Su and định nhập ngũ à?...

- Ài sô ciu... ciu quá sức cho phép 

- Có vẻ để lại hai sợi tóc để giống mái chó gặm...

- Hul thì cũng đáng yêu nhưng giờ sao không thấy giống hồi mới debut nữa nhỉ...

- Ahuhu dữ thần Kyungsoo-yah Sao anh có thể đáng yêu tới vầy  ㅠㅠㅠㅠㅠ

- Chả hiểu sao ổng lại đi cắt quả đầu đấy  ㅋㅋㅋ nhưng tôi vẫn xinh


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment