Tuesday, December 6, 2016

Ilgan Sports- Naver: [Độc quyền] 'Idol Star Athletics' sẽ có sự kiện Aerobic nam vào năm sau... Teen Top, Seventeen và nhiều nhóm nữa sẽ tham gia


1. [+1,491, -106]  Aerobic nữ thì không sao chứ nam thì..   ㅋㅋㅋ

2. [+1,187, -37] Bó tay với cái chương trình này... ㅋㅋㅋ

3. [+928, -31] Đến bao giờ thì show này mới bị hủy?? ㅋㅋㅋㅋ

4. [+700, -18] ㅋㅋㅋㅋ Nghĩ ra đủ trò

5. [+592, -17] Đúng là cái bọn khùng

6. [+95, -4] Ôi không, chưa gì đã thấy tội nghiệp idol và fan rồi   ㅜㅜㅜㅜㅜ  Xin đừng bắt họ mặc đồ aerobic.. Nó sẽ trở thành quá khứ đen tối của cả nhóm mất thôi  ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ

7. [+72, -4] Chúng ta có nhất thiết phải thấy cảnh idol nam mặc đồ bó sít chạy lông nhông vào ngày đầu năm mới không???

8. [+58, -2] Chỉ cần cho idol tụ tập và chơi mấy trò chơi vớ vẩn là họ đã vui lắm rồi mà

9. [+52, -1]  Show này vẫn còn cơ á? ㅋㅋㅋ  Hủy cmnđ. Mà cũng chẳng hiểu mấy con fan mồm cứ kêu gào đòi hủy show nhưng xong vẫn đi xem đều đều, bảo sao nhà đài nó vẫn còn ngoan cố.

10. [+38, 0] Á đù... Seventeen mau chạy đi  


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment