Friday, December 2, 2016

Instiz: Infinite nghĩ gì khi mắc lỗi vũ đạo trong lúc biểu diễn

Dongwoo: 'Vui quá đó mà..'
Hoya: 'Không đủ lo lắng rồi..'
Sunggyu: 'Đáng nhẽ không nên mắng đứa hôm qua làm sai mới phải...'
Sungjong: 'Phải báo cáo rằng tâm hồn em đã bỏ thân thể mà đi'


Sunggyuㅋㅋㅋㅋㅋ


-

- Đúng là Sunggyu ㅋㅋㅋㅋ

- Cười vỡ bụng ㅋㅋㅋㅋ

- Cái con người này ㅋㅋㅋㅋ

- Thật thà ghê ㅋㅋㅋㅋ

- Sungjong cũng hài ㅋㅋㅋㅋ

- Kim Sunggyuㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ôi chết mất ㅋㅋㅋㅋ

- Infinite đúng là tập hợp mấy anh dở hơi ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Sungjong cũng ciu ㅋㅋㅋ 'Phải báo cáo rằng tâm hồn bỏ thân thể mà đi'ㅋㅋㅋㅋ

- Thực tế dã man ㅋㅋㅋㅋ Quả nhiên là Sunggyuㅋㅋㅋㅋ

- Dongwoo cũng buồn cười ㅋㅋㅋㅋ 24/7 lúc nào anh chẳng vui ㅋㅋㅋ

- Cưng quá ㅋㅋㅋㅋ

- Anh Sunggyu ơi ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ôi Sungjong bá quá ㅋㅋㅋ Nhưng vẫn thua Sunggyu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Sungjong hài hơn ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Thẳng thắn ghê ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Vâng và anh hối tiếc chuyện ngày hôm qua ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Mê Sunggyu quá, ột tô kề ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Khéo thế ㅋㅋㅋㅋ

- Em yêu anh Sunggyu ㅠㅠㅠ

- Người đàn ông của em đó các bác ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Credit: pannatic

No comments:

Post a Comment