Wednesday, December 21, 2016

Herald Pop - Naver: Kim Jaejoong đang trở lại "Xuất ngũ khỏi đơn vị lính tại ngũ vào ngày 30/12"

1. [+102, -3] Ôi tuần tới chàng thật sự xuất ngũ rồi  ㄷㄷ Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.. Mau quảng bá thật tích cực nhé người ơi!

2. [+91, -3] Thần linh ơi chỉ còn 9 ngày nữa thôi!ㅜㅜ Em nhớ anh nhiều lắm

3. [+87, -4] Đây rồi ra rồi!!!!!!!!!!!!! 9 ngày nữa thôi!!!!!!!

4. [+73, -2]  9 ngày!!!!ㅠㅠ Mau quay lại sớm đi mà

5. [+72, -2] Chúc mừng đã xuất ngũ  ㅎㅎㅎㅎ

6. [+46, -2] Kim  Jaejoong đã rất cố gắng ^^ Cả những ngày cuối cùng cũng vẫn phải giữ gìn sức khỏe nhé, hẹn sớm gặp lại~ Giờ không còn là trung sĩ Kim Jaejoong nữa, chỉ là Kim Jaejoong mà thôi~

7. [+45, -1] Chúc mừng

8. [+51, -6]  Nhớ quá nhiều  8ㅅ8


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment